Fòrum Comunitari 2n dimarts salut, una eina de promoció de salut comunitària. MIH salut


Els Fòrums Comunitàris estàn emmarcats al Proyecte ‘Ciudad Mihsalud: mujeres, infancia y hombres construyendo salud‘ (finançat per la Consellería d’Igualtat i Polítiques Inclusives a la seua convocatòria de l’IRPF 2021).

          Són Fòrums mensuals comunitaris que van dirigits a associacions i entitats que treballen amb població en situació de vulnerabilitat (migrants, dones, infància i juventut) integrades a la xarxa d’entitats, creada al projecte Mihsalut i professionals del sector sanitari i social. El Fòrum es du a terme el segon dimarts de cada mes sobre temes relacionats amb la interculturalitat, la cohesió social, la salut i qualsevol temàtica concordes a les necessitats i inquietuds proposades per les associacions participants. També es comparteix la presentació d’entitats i demés recursos socio-sanitaris que siguen d’interés.  Més info a la fi d’esta pàgina.

Finança: Vicepresidència i Consellería d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Periode: de gener a desembre de 2022. Organitza ACOEC 


 
FÒRUMS 2022

Más info:

  Aquestos fòrums permeten compartir el coneixement de temes relacionats amb la salut i els seus determinants. Amb l’empoderament de les persones i entitats participants es possibilita que arriben als seus propis espais, fomentant així l’educació entre iguals en el procés de participació comunitària. És un lloc de trobada entre persones de diverses procedències i diverses cultures, d’associacions i professionals sanitàries, permetent la trobada i la convivència a través de la salut i generant col·laboracions conjuntes. Permeten desenvolupar la metodologia del treball en xarxa, que ha demostrat ser una manera efectiva de compartir informació, d’aprendre de l’experiència de l’altre, de treballar en conjunt.
          Els membres eviten l’excessiva despesa en recursos a causa de la duplicació del treball o o de l’esforç d’iniciar cada vegada contactes per a intercanviar experiències. D’esta manera es facilita, a les accions i iniciatives dels membres, un efecte multiplicador per la seua arribada a aquells llocs on el personal professional socio-sanitaris no arriba. La dinamització comunitària duta a terme a través de l’eina del Fòrum Comunitari, per a generar salut des de les associacions, ofereix la trobada entre professionals sociosanitaris, ajuntament i referents d’associacions de la ciutat de València, amb la finalitat de que l’aprenentatge i el coneixement generat en aquests fòrums es transferisquen a l’espai de la seua associació.

El projecte “Ciutat MIH salut: Dones, Infància i Homes construint salut” és un projecte innovador de prevenció i promoció de salut i convivència intercultural, inserció soci sanitària de col·lectius vulnerables, mobilització comunitària i alta difusió en entorns urbans que es fonamenta en els principis i estratègies de la promoció de la salut (tal com es formulen en la Carta d’Otawa) i que estableix com a eixos d’actuació: la gestió de la diversitat cultural orientada a generar interculturalitat, convivència i cohesió social, prenent com a eix la promoció de la salut i l’accés als serveis sanitaris de la població migrant. Aquesta acció comunitària s’aconsegueix a través del treball en xarxa amb associacions que treballen amb població migrant i la formació-acció de persones educadores entre iguals (agents de salut de base comunitària) i la reorientació dels serveis sanitaris.

Els objectius del projecte Mihsalut són els següents:

  • Promoure la dinamització comunitària en salut a través de la figura d’Agent de Salut de Base Comunitària en el teixit associatiu, desenvolupant competències interculturals punt en professionals de l’àmbit sanitari i social.
  • Generar una xarxa de comunicació i suport entre les entitats de la ciutat de València.
  • Fomentar la salut, la convivència i la cohesió social en les zones de la ciutat amb major índex de població migrant en situació de vulnerabilitat, aprofitant els espais comunitaris i de serveis públics soci-sanitaris.

El projecte porta funcionant des de 2007 en diverses zones de la ciutat de València i la finalitat és estendre’l a tota la ciutat. L’objectiu del projecte és promoure la interculturalitat i la convivència a través de la dinamització comunitària en salut i, conseqüentment, millorar la salut i especialment, la sexual i reproductiva (SSR), la de la dona i la infantil, en la població migrant en situació de vulnerabilitat de la ciutat de València: població d’ètnia gitana, població migrant.