Destapa’t

,

Destapa’t  
Una campanya per a visibilitzar les conductes d’odi

Té l’objectiu de contribuir a la sensibilització de la ciutadania en pro de la diversitat i la igualtat. D’aquesta manera promoure una ciutadania crítica i  compromesa amb els Drets Humans.

Les conductes d’odi són aquelles conductes o comportaments violents motivats pels prejudicis i reproducció dels mateixos. Aquestes conductes s’han donat en les societats humanes al llarg de tota la història i són organitzades sota un discurs d’odi que porta implícit el rebuig de part de la societat per motius racistes, antisemites, ideologia, religió, creences, gènere, orientació sexual, malaltia o diverses capacitats. En els últims anys, les estadístiques de l’OSCE, expliquen les dades de víctimes del  2019 superant les 600 persones i com afecta també, en major grau, a la població més jove.

Pretenem així, col·laborar en la consecució de l’ODS 10: «Reduir les desigualtats i garantir que ningú es queda enrere» i sensibilitzar a la població sobre la discriminació social cap a diversos col·lectius.»

Más información