Destapa’t: Una campanya per a visibilitzar les conductes d’odi

,

Té l’objectiu de contribuir a la sensibilització de la ciutadania en pro de la diversitat i la igualtat. D’aquesta manera promoure una ciutadania crítica i compromesa amb els Drets Humans. Les conductes d’odi són aquelles conductes o comportaments violents motivats pels prejudicis i reproducció dels mateixos.

Aquestes conductes s’han donat en les societats humanes al llarg de tota la història i són organitzades sota un discurs d’odi que porta implícit el rebuig de part de la societat per motius racistes, antisemites, ideologia, religió, creences, gènere, orientació sexual, malaltia o diverses capacitats.

En els últims anys, les estadístiques de l’OSCE, expliquen les dades de víctimes del 2019 superant les 600 persones i com afecta també, en major grau, a la població més jove.
Pretenem així, col·laborar en la consecució de l’ODS 10: «Reduir les desigualtats i garantir que ningú es queda enrere» i sensibilitzar a la població sobre la discriminació social cap a diversos col·lectius.
Més informació a la web: campanyadestapat.com


  • Financiadores: Diputació de València. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (Generalitat Valenciana).
  • Período de ejecución: 2021
  • Personas Beneficiarias: Población en general
  • Importe subvencionado: 1.979,37 € (Diputación de Valencia)
    1.979,37€