Experimentant: itinerari multidisciplinar per a la joventut migrant ex-tutelada de la província de València

El projecte sorgeix de la necessitat detectada de crear espais de referència i que promocionen la inclusió social per a joves ex tutelats i ex tutelades que es troben en risc o situació d’exclusió social.

Des d’ACOEC, venim desenvolupant projectes dirigits a joves en risc o situació d’exclusió social des de l’any 2016; des de fa uns anys s’ha observat com la gran majoria de derivacions als projectes dirigits a joves provenien d’entitats 1ue treballen amb joves ex tutelats i ex tutelades.

El present projecte tracta de reduir al màxim l’impacte de la crisi actual (derivada de la crisi econòmica i de la crisi social- sanitària produïda per la Covid-19) sobre grups de persones vulnerables que es troben en risc d’exclusió social, o ja es troben dins del grup de persones excloses de la societat; concretament joves ex tutelats i ex tutelades. Mitjançant la realització de diverses activitats, es pretén facilitar la inclusió en la societat de joves que han arribat a Espanya com NNAMNA “Xiquets, Xiquetes i Adolescents Migrants No Acompanyats”, i que es troben amb dificultats en la transició a la vida adulta, la qual cosa es pot traduir en un alt risc de veure’s exclosos/es de la societat i dels cercles de participació en la construcció i la formació de la societat de la ciutat de València.

2022

 • Financiador/es: Generalitat Valenciana, Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF)
 • Periodo de ejecución: 01/01/2022 — 31/12/2022
 • Organización titular del proyecto: ACOEC
 • Titulares de derechos: 10 jóvenes en situación de riesgo o en exclusión social
 • Coste:  9.285,20 €
 • Subvención: 7.758,12 €

2021

Este proyecto trata de reducir al máximo el impacto de la crisis actual sobre grupos de personas vulnerables que se encuentran en riesgo de exclusión social, o ya se encuentran dentro del grupo de personas excluidas de la sociedad; concretamente jóvenes ex tutelados y ex tuteladas.

Mediante la realización de varias actividades, se pretende facilitar la inclusión en la sociedad de jóvenes que han llegado a España como NNAMNA “Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes No Acompañados”, y que se encuentran con dificultades en la transición en la vida adulta, lo cual se puede traducir en un alto riesgo de verse excluidos/se de la sociedad y de los círculos de participación en la construcción y la formación de la sociedad de la ciudad de València.

 • Financiador/es:
                   -Generalitat Valenciana, Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF)
                   -Diputació de València
 • Periodo de ejecución: 01/01/2021 — 31/12/2021
 • Organización titular del proyecto: ACOEC
 • Titulares de derechos: población excluida o en riesgo de exclusión
 • Coste:  17.988,04 €
 • Subvención: 3.679,90 € por Diputació de València. 11.794,71 € por la Conselleria d’Igualtat i PPII