Experimentant: itinerari multidisciplinar per a la joventut migrant ex-tutelada de la província de València

El projecte sorgeix de la necessitat detectada de crear espais de referència i que promocionen la inclusió social per a joves ex tutelats i ex tutelades que es troben en risc o situació d’exclusió social.

Des d’ACOEC, venim desenvolupant projectes dirigits a joves en risc o situació d’exclusió social des de l’any 2016; des de fa uns anys s’ha observat com la gran majoria de derivacions als projectes dirigits a joves provenien d’entitats 1ue treballen amb joves ex tutelats i ex tutelades.

El present projecte tracta de reduir al màxim l’impacte de la crisi actual (derivada de la crisi econòmica i de la crisi social- sanitària produïda per la Covid-19) sobre grups de persones vulnerables que es troben en risc d’exclusió social, o ja es troben dins del grup de persones excloses de la societat; concretament joves ex tutelats i ex tutelades. Mitjançant la realització de diverses activitats, es pretén facilitar la inclusió en la societat de joves que han arribat a Espanya com NNAMNA “Xiquets, Xiquetes i Adolescents Migrants No Acompanyats”, i que es troben amb dificultats en la transició a la vida adulta, la qual cosa es pot traduir en un alt risc de veure’s exclosos/es de la societat i dels cercles de participació en la construcció i la formació de la societat de la ciutat de València.